Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az Agrárminisztérium (továbbiakban: Adatkezelő) az oldal felhasználóinak, látogatóinak személyes adatait tiszteletben tartja.

2. Adatkezelő megnevezése:
Név: Agrárminisztérium – Hungarikum Főosztály
Székhely és levelezési cím: 1392 Budapest, Pf.: 279
Telefonszám: +36-1-795-6846
Email cím: [email protected]

3. Az Adatkezelő köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok betartására, különösen:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt,
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Info tv.)
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt,
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt.

4. A kezelt személyek adatok köre:

Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy a Felhasználó alábbi adatait kezeli:
- e-mail cím.

5. Az Adatkezelő a felhasználó által megadott adatait a hatályos jogszabályokban meghatározott adatkezelési elvek szerint kezeli, amíg felhasználó vissza nem vonja hozzájárulását és kéri adatainak nyilvántartásból való törlését. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

6. Az Adatkezelő tájékoztatja a honlap Felhasználóit, hogy a http://www.hungarikum.hu egy vagy több cookie-t használ, melyek révén a felhasználó böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie-k elhelyezése nem tartalmaz vírust és nem okoz kárt a felhasználó számítógépén, illetve a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak.

7. Az Adatkezelő az ügyfél adatait harmadik félnek vagy a hatóságoknak kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel.

8. Az Adatkezelő adatokat meglévő szolgáltatásai biztosításának fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint az oldal működtetéséből adódó meghatározott célok érdekében kezel.

9. Az Adatkezelő internetes oldala bármilyen adat megadása nélkül is látogatható.

10. Az adatkezelésre a www.hungarikum.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, mely tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

11. A rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, illetve a felhasználók jogainak védelme. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban meghatározott céloktól eltérően nem használja fel.

12. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

13. A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni, bármikor módosíthatja azokat, továbbá adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonni alábbi elérhetőségen:

Levelezési cím: Agrárminisztérium
Hungarikum Főosztály - 1392 Budapest, Pf.: 279
Email: [email protected]

14. Az adatokat az Adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé.

15. A felhasználó az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

16. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

17. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.hungarikum.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Budapest, 2019. februrár 01. 

 

ha érdeklik a legfrissebb híreink,
iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kép CAPTCHA
Támogatóink: