Jászkürt - Lehel kürtje

Short description:

A jászkürt, más néven Lehel kürtje minden korban a jászok összetartozásának legfőbb szimbólumaként szerepelt. A kürtöt 1874-től a Jász Múzeum őrzi, de ma sem csupán egy múzeumi tárgy, hanem napjainkban is a jász identitás egyik legfőbb kifejezője. Ennek megfelelően számos újkori szokás alakult ki körülötte a különböző helyeken és alkalmakon való megjelenésére. Nagy ünnepeken (pl. Város Napja, Jászkun Redemptio, Jász Világtalálkozó stb.) a regnáló vagy emeritus jászkapitány, a jászkapitányné, a Jász Múzeum igazgatója, a történelmi zászlók másolatát vivő huszárok, illetve jász viseletbe öltözött férfiak kíséretében viszi be a Jászkürt másolatát, és adja át a város polgármesterének, aki a díszasztalon, vagy egy míves asztalkán álló ún. kürttartóba helyezi. Az ünnepség végén hasonló ceremóniával viszik ki, csak ekkor a polgármester már a múzeumigazgatónak adja át a kürtöt, ezzel jelezve a Jászkürt múzeumi tárgy státuszát is. Különösen hangsúlyos szerepet kap a Jászkürt a jászok világtalálkozóján. A jászkapitányok és huszárok kíséretében olykor az ünnepi szentmisére is beviszik, de másolatából iszik a jászkapitány is a tisztségébe való ünnepélyes beiktatásakor. Az eredeti Jászkürtöt csak nagyon ritka esetben veszik ki múzeumi ,,szentélyéből", (pl. Honfoglalás c. kiállítás megnyitója a Magyar Nemzeti Múzeumban, Nemzeti Vágta döntője stb.), és szólatatják meg a közönség nagy örömére. A jászkürt bármilyen nemű mozgatását és megjelenését - évszázadok szokás hagyományaira épülő - szigorú protokoll szabályzat írja elő, amelynek betartása a Jász Múzeum mindenkori igazgatójának, mint a kürt őrzőjének kötelessége.

Details:

Javaslat a nemzeti érték Magyar Értéktárba történő felvételéhez.

Az érték a Hungarikum törvény 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról II. sz. mellékletének Hungarikum Bizottsághoz történő felterjesztésével és elbírálása által került a Magyar Értéktárba.


Tags: Jászkürt, kürt

if you're interested,
subcribe to our newsletter!
Image CAPTCHA
Supporters: